>

KRATAK ISTORIJAT RAZVOJA RA萓NARSKE TEHNIKE
* Prva generacija (1940 - 1956)
- elektronske cevi
* Druga generacija (1956 - 1963)
- tranzistori
* Tre鎍 generacija (1964 - 1971)
- integrisana kola
* 萫vrta generacija (od 1971 - do danas)
- mikroprocesori
* Peta generacija (danas i u bliskoj budu鎛osti)
- ve箃a鑛a inteligencija

Abakus
- Ne zna se ta鑞o vreme nastanka
- Jedan od najstarijih ure餫ja za sabiranje      

ENIAC
(razvijan od 1943. do 1946.)
- Prvi ra鑥nar op箃e namene
- 18.000 vakuumskih cevi, preko 30t, potro筺ja 200kW
- Programi i podaci  u istoj memoriji

Tranzistori (1948.)
- Razvijeni u Bell-ovim laboratorijama
- Na筶i su 筰roku primenu u ra鑥narskoj tehnici.                                         
- Ve鎖 stepen integracije, manje dimenzije 
   ra鑥nara, manja potro筺ja, ni綼 cena.

Razvoj velikih ra鑥narskih sistema

Oko 1955. IBM i UNIVAC razvijaju ra鑥nare sa paralelnom obradom
(multiprocesiranje i multiprogramiranje).

Integrisana kola

SSI (od 1964.) - logi鑛o kolo u jednom 鑙pu
MSI (od 1968.)- registar u jednom 鑙pu, .
LSI (od 1971.) - memorije, UART, CPU, ...
VLSI (od 1980.) - mikroprocesori, .


OSNOVNE INFORMACIJE

Rad ra鑥nara je uglavnom zasnovan na kretanju mehani鑛ih delova, elektrona, fotona, ili neke druge fizi鑛e
pojave. Kompjuteri se danas mogu izgraditi na mnogim postoje鎖m tehnologijama, gotovo svi modeli sadr緀
u sebi elektronske komponente.

Kod ve鎖ne ra鑥nara dati problemi ili informacije se re筧vaju pretvaranjem svih relevantnih informacija u
matemati鑛e relacije kori规enjem binarnog sistema (nula i jedan).
Ali ne treba zaboraviti na 鑙njenicu da kompjuteri nisu svemogu鎖 i da ne mogu re筰ti sve matemati鑛e probleme.

Nakon 箃o kompjuter izvr筰 obradu datog procesa, rezultat se prikazuje korisniku na najpristupa鑞iji na鑙n i to:
preko signalnih lampi, LED i LCD displeja, monitora, 箃ampa鑑 itd, na krajnje jednostavan na鑙n.

Po鑕tnici u radu sa ra鑥narima, posebno deca, ne tako retko ne mogu razumeti 鑙njenicu da su ra鑥nari
samo ure餫ji i da ne mogu "misliti" odnosno "razumeti", 鑑k ni ono 箃o prika緐 kao rezultat svog rada.
Slike, boje, re鑙 koje vidimo na ekranu kompjuterskog monitora jesu samo programirani prikazi koje ljudski
mozak prepoznaje i daje im zna鑕nje i smisao.

Kompjuter prosto manipuli筫 tokovima elektrona kojima, na svojoj osnovnoj razini funkcionisanja tranzistoru,
dodeljuje logi鑛e vrednosti (nula ili jedan), tj, stanju "ima napona" ili "nema napona". Ipak, ni danas nam nije
poznat na鑙n kojim bi se uspe筺o imitiralo ljudsko razmi筶janje i svesnost u ra鑥narskoj tehnologiji.
Milonet servis, laptop servis smederevo, popravka kompjutera, milonet, instalacija operativnog sistema, instaliranje windowsa, kamere, ugradnja ip kamera, alarmi, alarmni sistemi, za箃ita,zamena 筧rki, polomljene sarke na laptopu, video nadzor, kamera, kamere, instalacija operativnog sistema,  instalacija windowsa u Smederevu, instalacija operativnih sistema smederevo, obaranje sistema, servis za kompjutere, servis za racunare, instalacija windowsa,  popravka računara, popravka laptopa, popravka kompjutera smederevo, popravka laptopova smederevo, usluzno instaliranje Windows 7, usluzna instalacija Windows 8, servisiranje racunara, servisi racunara, cena racunara, cene laptop racunara, laptop servis, servis laptop, servis laptop racunara, servis za laptop, delovi za laptop, delovi za laptopove, delovi za kompjuter, servis monitor, delovi za kompjutere, delovi za racunare, delovi za lap top, polovni delovi za laptopove, servis laptop smederevo, rezervni delovi za laptop, kompjuter, instalacija operativnog sistema u smederevu, kompijuter, racunar, odrzavanje racunara,
odrzavanje kompjutera, instaliranje windowsa smederevo,, internet, popravka monitora Smederevo, prodaja polovnih komjutera Smederevo, kompjuter na prodaju,  prodaja monitora smederevo, brendirani kompjuteri. polovne tastature za laptop Smederevo, popravka laptopova Smederevo, polovne komponente za racunare Smederevo, polovni laptopovi na prodaju Smederevo, tastatura na laptopu Smederevo, tastatura za laptop cena Smederevo, popravka tastature na laptopu Smederevo, ciscenje laptopa Smederevo, servis racunara smederevo, popravka racunara smederevo, servis laptopova smederevo, servis lap topa smederevo, poravka lap topa smederevo, popravka laptopa smederevo, popravka kompjutera smederevo, servis kompjutera smederevo, Servis ra鑥nara, servis laptopova u smederevu, Servis ra鑥nara u Smederevu, servis kompjutera Milonet Electronics, PC SERVIS ra鑥nara Smederevo  laptop servis LAPTOPOVA, LAPTOP servis PC ra鑥nara izrada sajtova Smederevo, Laptop Servis Milonet Electronics : Servis Racunara i laptopova Smederevo,
Servisi ra鑥nara u Smederevu, Servisi za ra鑥nare Smederevo, Servis Ra鑥nara Smederevo, Servis kompjutera, maticnih ploca i laptop racunara Smederevo, Servis ra鑥nara Smederevo, laptop servis, web dizajn, otkup ra鑥nara, Servis Racunara Smederevo, Prodaja Racunarske Opreme, Hi-Fi Oprema, Servis ra鑥nara, servis laptopova u Smederevu, Servis racunara,laptop kompjutera u Smederevu, Servis ra鑥nara Smederevo, laptop servis,  Popravka Ra鑥nara, Servis IT  Smederevo, IT Servis Centar Smederevo, IT Servis Centar MiloNet, Servis Ra鑥nara | Servis Laptopova Smederevo, Ci规enje pra筰ne u laptopu, 萯规enje laptopa od pra筰ne, 萯规enje kompjutera Smederevo, 萯规enje ra鑥nara kompletno Smederevo, 萯规enje laptopova i kulera od pra筰ne Smederevo, Cena servisa laptopova i ra鑥nara Smederevo, Servis ra鑥nara, servis laptopova u Smederevu, Servis ra鑥nara Smederevo, laptop servis, Popravka Ra鑥nara, Popravka kompjutera | Nadogradnja ra鑥nara Smederevo, Servis i odr綼vanje ra鑥nara Smederevo, Servis racunara, servis maticnih ploca Smederevo,
Bekap i spa筧vanje obrisanih podataka na laptopu Smederevo, Spasavanje podataka sa hard diska Smederevo, Spa筧vanje podataka Smederevo, Servis ra鑥nara online, Daljiska popravka ra鑥nara Smederevo
2020 by MiloNet · Sva prava zadržana ©   E-mail: rotwilsm@gmail.com